پارس میزبان - مرکز آمار

آمار اصلی

کل کاربران:
410
کل ارسال های کاربران:
616
کل موضوعات:
440
کل مجموعه ها:
8
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
3
بیشترین کاربران آنلاین در انجمن:
51 - ۵ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۶:۳۳
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
4
مجموع صفحات بازدید شده:
886808
میانگین ثبت نام کاربران در هر روز:
0.31
میانگین ارسالهای انجام شده در هر روز:
0.80
میانگین موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.62
کل انجمن ها:
69
جدیدترین کاربر عضو شده:
sabt 3
میانگین حاضرین در سایت در هر روز:
8.28
نسبت کاربران مرد به زن:
2.8:1
میانگین بازدید در روز:
582.66

برترین ارسال کنندگان موضوع

بیشترین زمان حضور در انجمن

فرهاد سخایی
1روز 9ساعت 18دقیقه
as2017
11ساعت 55دقیقه
tripvc4
8ساعت 41دقیقه
naghashipaietakht
4ساعت 12دقیقه
sarbala
3ساعت 21دقیقه
ehsansadeghian
2ساعت 53دقیقه
fns4565
2ساعت 25دقیقه
netgasht
2ساعت 17دقیقه
sabtnik
2ساعت 10دقیقه
aquaprofilter.com
2ساعت 10دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال های جدید کاربران جدید بیشترین کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2017 - ۱۳۹۶ 632 706 263 25 230850
دسامبر 2017 - آذر ۱۳۹۶ 41 49 14 10 6605
نوامبر 2017 - آبان ۱۳۹۶ 94 99 28 18 32630
اکتبر 2017 - مهر ۱۳۹۶ 99 109 27 14 21834
سپتامبر 2017 - شهریور ۱۳۹۶ 74 78 33 15 19442
آگوست 2017 - مرداد ۱۳۹۶ 111 120 31 21 15694
جولای 2017 - تیر ۱۳۹۶ 60 71 28 11 22103
جون 2017 - خرداد ۱۳۹۶ 43 55 20 10 10254
می 2017 - اردیبهشت ۱۳۹۶ 40 42 23 15 16401
آوریل 2017 - فروردین ۱۳۹۶ 19 19 21 25 22079
مارس 2017 - اسفند ۱۳۹۵ 20 22 10 20 33661
فوریه 2017 - بهمن ۱۳۹۵ 26 31 15 14 15830
ژانویه 2017 - دی ۱۳۹۵ 5 11 13 11 14317
* 2016 - ۱۳۹۵ 145 245 98 51 218462
دسامبر 2016 - آذر ۱۳۹۵ 7 11 10 20 21355
نوامبر 2016 - آبان ۱۳۹۵ 8 11 12 29 24178
اکتبر 2016 - مهر ۱۳۹۵ 7 10 11 41 20072
سپتامبر 2016 - شهریور ۱۳۹۵ 11 16 17 51 8418
آگوست 2016 - مرداد ۱۳۹۵ 10 12 10 13 14300
جولای 2016 - تیر ۱۳۹۵ 13 19 10 14 13211
جون 2016 - خرداد ۱۳۹۵ 4 7 6 12 14387
می 2016 - اردیبهشت ۱۳۹۵ 53 54 6 12 13650
آوریل 2016 - فروردین ۱۳۹۵ 9 32 5 5 22059
مارس 2016 - اسفند ۱۳۹۴ 20 68 4 13 21201
فوریه 2016 - بهمن ۱۳۹۴ 2 2 4 17 22178
ژانویه 2016 - دی ۱۳۹۴ 1 3 3 15 23453
* 2015 - ۱۳۹۴ 32 83 49 19 239483
دسامبر 2015 - آذر ۱۳۹۴ 5 14 6 14 22652
نوامبر 2015 - آبان ۱۳۹۴ 1 3 3 13 19367
اکتبر 2015 - مهر ۱۳۹۴ 4 11 5 18 18490
سپتامبر 2015 - شهریور ۱۳۹۴ 1 3 5 14 15383
آگوست 2015 - مرداد ۱۳۹۴ 2 6 7 15 22301
جولای 2015 - تیر ۱۳۹۴ 5 18 7 13 23099
جون 2015 - خرداد ۱۳۹۴ 2 3 2 16 20785
می 2015 - اردیبهشت ۱۳۹۴ 3 7 3 18 22537
آوریل 2015 - فروردین ۱۳۹۴ 1 1 3 16 17296
مارس 2015 - اسفند ۱۳۹۳ 2 5 0 14 16043
فوریه 2015 - بهمن ۱۳۹۳ 3 9 3 19 22080
ژانویه 2015 - دی ۱۳۹۳ 3 3 5 13 19450
* 2014 - ۱۳۹۳ 115 145 35 38 168053
دسامبر 2014 - آذر ۱۳۹۳ 5 9 1 20 27284
نوامبر 2014 - آبان ۱۳۹۳ 0 0 2 17 23312
اکتبر 2014 - مهر ۱۳۹۳ 1 1 3 15 21393
سپتامبر 2014 - شهریور ۱۳۹۳ 0 0 4 18 19379
آگوست 2014 - مرداد ۱۳۹۳ 3 26 8 35 21938
جولای 2014 - تیر ۱۳۹۳ 70 70 2 12 17009
جون 2014 - خرداد ۱۳۹۳ 24 24 2 15 10844
می 2014 - اردیبهشت ۱۳۹۳ 0 0 2 17 6487
آوریل 2014 - فروردین ۱۳۹۳ 5 6 3 13 4374
مارس 2014 - اسفند ۱۳۹۲ 2 2 1 38 5689
فوریه 2014 - بهمن ۱۳۹۲ 2 2 4 7 4656
ژانویه 2014 - دی ۱۳۹۲ 3 5 3 7 5688
* 2013 - ۱۳۹۲ 16 46 28 13 29960
دسامبر 2013 - آذر ۱۳۹۲ 3 10 5 6 8410
نوامبر 2013 - آبان ۱۳۹۲ 4 13 2 8 17804
اکتبر 2013 - مهر ۱۳۹۲ 9 23 21 13 3746